Zbrojenie i betonowanie

zbrojenie płyty fundamentowej

Zbrojenie płyty fundamentowej to kluczowa część jej tworzenia. To od poprawności ułożenia i powiązania zbrojenia, zależy późniejsza sztywność płyty oraz jej wytrzymałość. O ilości zbrojenia i sposobie jego montażu decyduje konstruktor...

Nasza firma wykonuje tradycyjne zbrojenie swoich płyt fundamentowych. Nie pracujemy na gotowych zgrzewanych siatkach układanych na zakład. Nasze płyty są zbrojone z całych prętów (tzw. dłużyca = 12 m), które jeśli rozmiar płyty jest mniejszy niż 12 metrów, przycinamy na miejscu do odpowiednich rozmiarów. Pręty są wiązane na "co drugie oko", tak aby podczas betonowania wszystko pozostało na swoim miejscu. Zbrojenie układa się na dystansach betonowych, które w takiej konstrukcji jak płyta fundamentowa mają najczęściej 5cm grubości.

Zbrojenie z całych prętów, choć czasochłonne - korzystnie wpływa na statykę konstrukcji i podnosi jej sztywność. Sposób zbrojenia, ilość stali i jej rozkład ustalony jest w projekcie konstrukcyjnym i obliczany przez konstruktora z odpowiednim doświadczeniem i uprawnieniami.

Po zazbrojeniu całej płyty, następuje jej zalanie mieszanką betonową. Klasa betonu jest obliczana i dobierana przez konstruktora. Najczęściej jest to beton klasy: C20/25

Beton należy wibrować w odpowiedni sposób, tak aby usunąć z mieszanki powietrze, oraz tak aby mieszanka dobrze oblepiła pręty zbrojeniowe. Powierzchnię betonu zaciera się przy pomocy łaty wibracyjnej, która dodatkowo wibruje całość poprawiając zagęszczenie mieszanki - to z kolei wpływa z korzyścią na końcową wytrzymałość betonu.

Po zabetonowaniu płyty, na życzenie inwestora - nasza firma wykona poprawną pielegnację płyty fundaemntowej bądź pokryje jej powierzchnię preparatem pielęgnującym (brak konieczności polewania betonu wodą). Ma to na celu poprawne jego wiązanie w pierwszych dniach dojrzewania, zmniejszenie ryzyka wystąpienia rys skurczowych, oraz osiągnięcie zakładanej wytrzymałości końcowej całej konstrukcji.

Na tak wykonanej płycie, już po 10 dniach można wykonywać pierwsze prace murarskie, a więc rozpoczyna się budowa domu.