PROJEKT PŁYTY

projekt konstrukcyjny płyty fundamentowej

Płyta Fundamentowa może być wykonana pod każdym obiektem, bez względu czy jest to dom jednorodzinny/wielorodzinny, czy też budynek gospodarczy. Projekt konstrukcyjny płyty można wykonać oddzielnie.

Zmiana fundamentu tradycyjnego opartego na lawach na fundament płytowy - nie wymaga osobnego pozwolenia na budowę. Mając już wybrany i zakupiony projekt naszego domu, wciąż możemy zdecydować się, aby posadowić go na płycie fundamentowej.

Projekt konstrukcyjny dla naszej firmy, wykonują konstruktorzy z odpowiednim doświadczeniem oraz uprawnieniami, mający na swoim koncie już wiele zaprojektowanych płyt (mniej lub bardziej skomplikowanych).

Do wykonania takiego projektu potrzebne będą:

-rzuty parteru i poddasza domu

-badania gruntowe lub inne dane o gruncie

-planowany termin inwestycji

-planowany materiał/technologia budowy domu

Wykonanie samego projektu trwa około 10 dni i jest wliczone w cenę naszych płyt. Dla klientów którzy chcą wykonać płytę we własnym zakresie, możemy również przygotować taki projekt. Jego koszty będą ustalane indywidualnie. 

Projekt jest dobierany do warunków gruntowych, oraz do konstrukcji obiektu i obliczany zawsze indywidualnie (każdy dom jest inny). Projekt zawiera grubość i sposób ułożenia izolacji termicznej, ilość i rodzaj zbrojenia, sposób jego ułożenia, grubość płyty oraz klasę betonu potrzebnego do zabetonowania zbrojenia. Również: projekt kanalizacj i rozprowadzenia instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej.

Dodatkowo gdy inwestor zdecyduje się na płytę grzewczą, dołączony będzie projekt ogrzewania podłogowego dobrany indywidualnie do każdego pomieszczenia. Projekt ogrzewania jest wyceniany osobno.

Mając już komplet dokumentów wraz z gotowym projektem, możemy wreszcie rozpocząć prace ziemne. Przy tym sposobie posadowienia domu, bardzo ważnym aspektem jest dobrze wykonana podbudowa