Kanalizacja i woda

Kanalizacja pod płytą fundamentową - opis

Kanalizacja stanowi nieodzowny element każdego domu. Czy dom na płycie, czy standardowo na fundamencie ławowym, kanalizacja musi być wykonana zgodnie z normą i ogólnie przyjętymi standardami...

Przy wykonywaniu kanalizacji domu na płycie fundamentowej, geodeta już podczas tyczenia osi budynku, nanosi wszystkie punkty poboru wody i przyłącza kanalizacyjne. Na tak przygotowaną "mapę płyty", układa się sieć kanalizacyjną, łącząc ją ze sobą i wypuszczając jej główną część dwa metry poza obrys płyty. Wpięcie w zbiornik z szambem bądź w sieć kanalizacji miejskiej, może nastąpić w dowolnym późniejszym czasie.

Wszystkie rury odprowadzające, powinny być montowane z należytymi spadkami oraz ułożone najlepiej w obsybce piaskowej.

Nasza firma, całą sieć pod płytą fundamentową oraz wszystkie łącza kanalizacyjne wykonuje z elementów firmy MAGNAPLAST

Daje to inwestorowi gwarancję długiego i bezproblemowego użytkowania. 

Po wykonaniu płyty, inwestor ma do swego użytku w pełni sprawną i gotową do użytku kanalizację. Pozwala to skrócić czas budowy i daje pewną oszczędność kosztów.

Choć nie jest to regułą oraz konstrukcja płyty nie zawsze na to pozwala, to najczęściej w tym samym czasie co kanalizację - możemy wykonać drenaż opaskowy.