Drenaż opaskowy

drenaż opaskowy pod płytą fundamentową

Drenaż opaskowy stał się na przestrzeni ostatnich lat nieodzownym sprzymierzeńcem każdego domu. Jest realizowany już praktycznie w każdym domu nowo budowanym, ale też w wielu starszych domach z minionej epoki...

Tak w domu na płycie fundamentowej, jak i w domach na tradycyjnym fundamencie drenaż ma za zadanie odprowadzić nadmiar wilgoci i wody z otoczenia ziemi pod domem i wokół niego.

Zbyt duża ilość wody w ziemi, zawsze była sporym problemem i szkodą dla budynków a w zasadzie dla tej części budynku, która znajduje się pod ziemią.

Choć płyta fundamentowa nie jest sadowiona tak głęboko jak tradycyjny fundament ławowy, a wody gruntowe jej bezpośrednio nie zagrażają, to do każdej płyty fundamentowej wykonanej przez naszą firmę, zalecamy wykonanie drenażu opaskowego z co najmniej jedną studzienką rewizyjną.

Wykonanie drenażu - w mokrych latach, daje gwarancję stabilności gruntu oraz częściowo zabezpiecza na zimę przed wysadzinami gruntowymi.

Rurę drenarską po uprzednim owinięciu jej geowłókniną, układa się na podsypce żwirowej. Następnie obsypujemy ją żwirem, po czym całość nakrywamy jeszcze warstwą geowłókniny.

Tak przygotowany drenaż, jest już w pełni sprawny i można go obsypać tak jak ma to mieć miejsce docelowo.

Kolejnym etapem jest przygotowanie izolacji termicznej.